5817 2225 21 (98+)
تهران، داوودیه ،خیابان شهید سنجابی ، میدان مادر ،ساختمان بیژن، پلاک ۶ ، طبقه ۱۱ ، واحد ۱
با ما در ارتباط باشید

اسکله شماره 2 بندر امام خمینی

اسکله شماره دو مایعات پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مجاورت ضلع شرقی اسکله شماره یک واقع در بندر امـام خمینی مابین اسکله های دو مجتمـع پتروشیمـی بندر امام (BIPC)…

فاز 12 پارس جنوبی

هدف از توسعه فاز 12 پارس جنوبی تولید روزانه 78 میلیون متر مکعب (سه میلیارد فوت مکعب) گاز طبیعی از مخزن مشترک پارس جنوبی برای تزریق بخشی از آن به…

پارس جنوبی،فاز13

هدف از توسعه فاز 12 پارس جنوبی تولید روزانه 81 میلیون متر مکعب (سه میلیارد فوت مکعب) گاز طبیعی از مخزن مشترک پارس جنوبی برای تزریق بخشی از آن به خط لوله ششم گاز کشور است