5817 2225 21 (98+)
تهران، داوودیه ،خیابان شهید سنجابی ، میدان مادر ،ساختمان بیژن، پلاک ۶ ، طبقه ۱۱ ، واحد ۱
با ما در ارتباط باشید
03.jpg
04.jpg

توضیحات

اسکله شماره دو مایعات پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در مجاورت ضلع شرقی اسکله شماره یک واقع در بندر امـام خمینی مابین اسکله های دو مجتمـع پتروشیمـی بندر امام (BIPC) و پتروشیمی رازی می باشد. این اسکله به منظور افزایش بهره وری صادرات و واردات واحد های تولیدی و بازرگانی پتروشیمی در منطقه در حال احداث می باشد.
طول بدنه اصلی اسکله 99متر و جاده دسترسی به اسکله به عرض 16.5 متر و طول 84.3 متر است که بعد از یک شکست زاویه ای به طول 43 متر ادامه می یابد.
در این پروژه برای اولین بار در ایران تجهیز Hose Tower (Multi Product Loading Arm)
در حال تهیه و اجراء می باشد.

 ارائه خدمات مدیریت زمان و مدیریت هزینه در پروژه اسکله شماره 2 واقع در بندر امام خمینی