5817 2225 21 (98+)
تهران، داوودیه ،خیابان شهید سنجابی ، میدان مادر ،ساختمان بیژن، پلاک ۶ ، طبقه ۱۱ ، واحد ۱
با ما در ارتباط باشید
4.jpg
3.jpg

توضیحات

عملیات اجرایی پروژه خط آهن چابهار به زاهدان (خاش) با سویل بیش از 15 هزار متر مکعب بتن روزی و 2 هزار تن  نصب اسکلت فلزی در حال اجرا می باشد.در این پروژه 200 نفر بصورت مستقیم و 60 نفر بصورت غیر مستقیم مشفول کار می باشند.