5817 2225 21 (98+)
تهران، داوودیه ،خیابان شهید سنجابی ، میدان مادر ،ساختمان بیژن، پلاک ۶ ، طبقه ۱۱ ، واحد ۱
با ما در ارتباط باشید
8d81d986-8c2d-4fc6-bcb7-b995e9dc6d51.jpeg
413f56a1-9b2e-4a52-bc92-ceaa83ea8380.jpeg
9696cf1e-d95f-415b-b983-cde371ab43f1.jpeg

توضیحات

پروژه پالایشگاه بید بلدند خلیج فارس با 180000 متر مکعب خاکبرداری و 40 کیلومتر لوله کشی رو زمینی و زیر زمینی در مرحله تحویل موقت است. درا ین پروژه تعداد 190 نفر به صورت مستقیم و بیش از 1050 نفر بصورت غیر مستقیم مشغول به کار شده اند .